Powertek има решение
Powertek има решение

Асфалтови бази LINTEC

В наши дни предимствата на базите LINTEC могат да бъдат представени като:

Ниски разходи на енергия: Спестяването на енергия се постига чрез патентована от LINTEC технология на изсушаване и транспорт на материалите. Базите LINTEC не се нуждаят от горещ асансьор, както другите класически инсталации. Така се елиминира загубата на топлина, характерна при преноса на материали на голямо разстояние.
В инсталацията на LINTEC материалите се транспортират за пет минути от мястото на сушене до миксера.
За ниския разход на енергия спомага и контейнеризацията, която намалява загубата на топлина.

Ниски транспортни разходи: Дизайнът на LINTEC е с формата на ISO сертифицирани контейнери. Това означава, че те нямат допълнителни размери на височина и ширина, транспортират се по-бързо и по-евтино.

Без необходимост от фундамент: Наземното ниво на контейнерите осигурява стабилност, положено върху компресирана почва.

Монтиране и тестване преди доставка:Всички компоненти се монтират преди доставка и всички двигатели и инсталации преминават тестова фаза, за да е сигурно, че базата ще функционира нормално, доставена на клиента.

Бърз монтаж и демонтаж:Кран е необходим само за кратко, инсталацията може да бъде готова за работа след една седмица и демонтирана в рамките на няколко дни. Поради това базата може да се счита за мобилна. Сглобяването на контейнерите може да бъде осъществено за 12 часа.

Защита от климатични условия:Компонентите са монтирани в здрави контейнери, които осигуряват защита от климатичните влияния и безопасна поддръжка и експлоатация.

С мисъл за околната среда:Контейнерната база LINTEC работи с ниски нива на шум и вредни емиции (<20mg/Nm³). Инсталацията може да работи с до 30% рециклиран материал. Това опционално оборудване също е инсталирано в контейнери, което означава и намалено отделяне на топлина към атмосферата.

Сигурност на базата:Достъпът до базата е единствен и представлява една заключваща се врата; по този начин се предотвратява неоторизиран достъп, кражби и вандализъм.

Постиженията на LINTEC:

Въвеждането на двойно пресяващия барабан и първата в света асфалтова база в 100% ISO контейнери.

Развитие, проектиране и конструиране на първата в света ISO сертифицирана асфалто-смесителна инсталация с вибрираща пресевна повърхност за традиционните и класически пазари.

Днес LINTEC доставя както асфалтови, така и бетонови смесителни инсталации в 100% ISO контейнери по целия свят.Допълнителни преимущества за клиентите са осигурени от сътрудничеството на LINTEC с POWERTEK България – достъп до специално оборудване, както и финансови решения за своите клиенти.

 

 

Асфалтова база CSD1200

Асфалтова база CSD1200

Сита бр 4

Силоз за горещи фракции т 15

Силоз за каменно брашно т 10

Вместимост на миксера кг 1350

Време за смесване сек 45

Повишаване температурата на фракциите К 150

Капацитет т/час 80

Асфалтова база CSD1500

Асфалтова база CSD1500

Сита бр 4

Силоз за горещи фракции т 25

Силоз за каменно брашно т 15

Вместимост на миксера кг 1650

Време за смесване сек 45

Повишаване температурата на фракциите К 150

Капацитет т/час 120

Асфалтова база CSD2500

Асфалтова база CSD2500

Сита бр 4/5

Силоз за горещи фракции т 25/45

Силоз за каменно брашно т 25/45

Вместимост на миксера кг 2500

Време за смесване сек 45

Повишаване температурата на фракциите К 150

Капацитет т/час 160

Асфалтова база CSD2500B

Асфалтова база CSD2500B

Сита бр 5

Силоз за горещи фракции т 45

Силоз за каменно брашно т 45

Вместимост на миксера кг 2500

Време за смесване сек 45

Повишаване температурата на фракциите К 150

Капацитет т/час 160

Асфалтова база CSD3000

Асфалтова база CSD3000

Сита бр 5/6

Силоз за горещи фракции т 35/41

Силоз за каменно брашно т 45

Вместимост на миксера кг 3500

Време за смесване сек 45

Повишаване температурата на фракциите К 150

Капацитет т/час 240

Асфалтова база CSM2500

Асфалтова база CSM2500

Сита бр 6

Силоз за горещи фракции т 60

Силоз за каменно брашно т 45

Вместимост на миксера кг 2500

Време за смесване сек 45

Повишаване температурата на фракциите К 150

Капацитет т/час 160

Асфалтова база CSM3000

Асфалтова база CSM3000

Сита бр 6

Силоз за горещи фракции т 83

Силоз за каменно брашно т 45

Вместимост на миксера кг 3000

Време за смесване сек 45

Повишаване температурата на фракциите К 150

Капацитет т/час 240

Асфалтова база CSM4000

Асфалтова база CSM4000

Сита бр 6

Силоз за горещи фракции т 100

Силоз за каменно брашно т 60

Вместимост на миксера кг 4000

Време за смесване сек 45

Повишаване температурата на фракциите К 150

Капацитет т/час 320

Асфалтова база CSM5000

Асфалтова база CSM5000

Сита бр 6

Силоз за горещи фракции т 120

Силоз за каменно брашно т 60

Вместимост на миксера кг 5000

Време за смесване сек 45

Повишаване температурата на фракциите К 150

Капацитет т/час 400