Powertek има решение
Powertek има решение

Кулокранове TEREX

Саморазгъващи се кулокранове
Надеждност, качество и безопасност са причините за успеха на Terex - Саморазгъващи се кулокранове по цял свят, както и за широкото им разпространение на пазара.
Безкуполни кулокранове
Безкуполни кулокрановете могат да бъдат използвани в комбинация с други кулокранове на места, където пространството е ограничено, или в близост до летища.