Powertek има решение
Powertek има решение

ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ

ELE International е водещ доставчик на тестово оборудване за строителни материали.
Продуктите на ELE са използвани в повече от 150 страни по света.
Нашите системи за изпитване са в съответствие с най-новите закони и стандарти, и са предназначени за използване, както в лаборатории, така и на терен. Те подсигуряват стабилни, дълготрайни системи, които произвеждат точни, надеждни и последователни резултати. В допълнение, нашето тестово оборудване има улеснено инсталиране и експлоатация и е подкрепено с широк набор от технически услуги.
ELE International е в състояние да доставя най-доброто тестово оборудване за следните видове материали: почва, бетон, цимент, асфалт, инертни материали, скала.

Тестово оборудване за почви

Натиснете за пълен списък с продукти »

ELE е в челните редици в технологиите за изследване на почвите от 50 години и непрестанно работи в тясно сътрудничество с клиентите си и независими стандартизиращи организации, които доказват производители на тестово оборудване, които понастоящем са признати на национално и на международно ниво.

Тестово оборудване за цимент

Натиснете за пълен списък с продукти »

В днешни дни цимент се произвежда чрез химичен процес като суровините предварително бъдат раздробявани, смлени и смесени преди да бъдат нагряти в ротационно клиново устройство, където да се свържат химически.

Тестово оборудване за бетон

Натиснете за пълен списък с продукти »

Поради факта, че бетонът е основен строителен материал, неговото качество и сила, са от жизненоважно значение при изпълнението на всяка една структура.


Тестово оборудване за асфалт

Натиснете за пълен списък с продукти »

Основната инженерна употреба на битумни материали е в пътното строителство. Материалът се състои от две главни съставки, агрегат и свързващо вещество.

1