Powertek има решение
Powertek има решение

Доставка на роторна трошачка I130 RS

18 Януари 2014

Клиент: ИН ТЕХНОЛОДЖИ

Място на доставката: кариера Студена, България

Свържете се с нас

София 1373, България
Ул. Суходолска 195, ет.2

Телефон: +359 2 920 05 21
Факс: +359 2 920 12 41

E-mail:

Работно време:
понеделник до петък
9:00 до 18:00

» Секция контакти